Laddning av skolskjutsberättigade elevers resekort 2020 (10.6.2020)

Som vi har informerat tidigare, samlas inte resekorten upp i år för laddning. Vi ändrar praxisen så att i fortsättningen laddar vårdnadshavaren eller eleven själv isitt resekort vid  Sibbo kommuns kundtjänst SibboInfo i Nickby eller i Söderkulla.

Vårdnadshavaren eller eleven kan ladda resekortet från och med 6.7.2020. Kontrollera skilt vår kundtjänsts öppettider på webbsidan https://www.sipoo.fi/se/kundservice_och_kontakt/kundservice_och_journummer eller ring kundtjänsten 09 2353 6000.

När du laddar resekortet behöver du barnets resekort. Om du skaffar ett nytt resekort, behöver du barnets personbeteckning, till exempel FPA-kort.

Niondeklassisterna få hålla sina resekort. Det är möjligt att ladda värde till kortet på eget kostnad vid HRT-servicepunkten https://www.hsl.fi/sv/kundservice

Nya skolskjutsberättigade elever får sina resekort vid Sibbo kommuns kundtjänst.

Om kortet har försvunnit, blivit stulet eller gått sönder, fås ett nytt kort vid kundtjänsten.
Ett nytt kort kostar 5 € och då kortet förnyas debiteras också en expeditonsavgift på 6 euro, i enlighet med HRT:s  tariffer.