Koulukuljetusoikeutettujen oppilaiden matkakorttien lataus 2020 (10.6.2020)

Kuten aiemmin olemme ilmoittaneet emme kerää koululaisten HSL-matkakortteja takaisin lataamista varten.  Muutamme käytäntöä niin että vastedes matkakortit ladataan huoltajien tai oppilaiden toimesta kunnan asiakaspalvelussa SipooInfossa joko Nikkilässä tai Söderkullassa. 

Huoltaja tai oppilas voi ladata kortin 6.7.20 alkaen.  Tarkistakaa erikseen asiakaspalvelumme SipooInfon aukioloajat verkkosivuilta  https://www.sipoo.fi/fi/asiakaspalvelu_ja_yhteydenotot/asiakaspalvelu_ja_paivystysnumerot tai soita asiakaspalveluun 09 2353 6000. 

Kun lataat koulumatkakorttia, tarvitset lapsen koulumatkakortin. Jos hankit uuden koulumatkakortin, tarvitset lapsen henkilötunnuksen esim. KELA-kortin.  

 9-luokkalaiset saavat pitää koulumatkakorttinsa. Voit ladata siihen arvoa ja/tai  kautta omalla kustannuksella HSL:n palvelupisteissä https://www.hsl.fi/asiakaspalvelu  

Uudet kuljetusoikeudelliset oppilaat saavat matkakorttinsa kunnan asiakaspalvelusta.  

Jos kortti on kadonnut, varastettu tai rikkoutunut saat uuden kortin asiakaspalvelustamme.   

Uudesta kortista maksat 5 €, ja jos korttia pitää uudelleen uusia maksat tämän lisäksi käsittelymaksua, 6 €, kaikki HSL:n tariffien mukaisesti.