Om Wilmas datasäkerhet

Om Wilmas datasäkerhet

Datasäkerhet har högsta prioritet för StarSoft. Därför ser vi till att det alltid är tryggt att använda Wilma.

För att säkerställa datasäkerheten använder vi mångsidigt moderna och högklassiga skyddsmetoder. Wilmas användare kan alltid lita på att deras uppgifter i Wilma är skyddade från utomstående.

Vilka uppgifter är synliga i Wilma och vem ser dem?

I Wilma ser lärare, personal och studerande olika saker. Kommunerna och läroanstalterna ansvarar för vilka uppgifter som är synliga för de olika användargrupperna. Studerandens uppgifter är synliga för endast de lärare som verkligen behöver uppgifterna - och inte ens de ser studerandens alla uppgifter, utan endast de uppgifter de behöver.

Hur sköter StarSoft datasäkerheten?

StarSoft förutsätter att kommunerna och läroanstalterna skyddar sin Wilma med hjälp av SSL-kryptering. På så vis är datatrafiken mellan Wilma och webbläsaren skyddad, vilket betyder att inga utomstående kommer åt konfidentiell information i Wilma. Dessutom garanterar SSL-krypteringens certifikat att användarens webbläsare är i kontakt med en äkta Wilma-server. StarSoft levererar regelbundet de nyaste SSL-säkerhetsuppdateringarna till sina kunder för att Wilmas säkerhet alltid ska vara à jour.

När en Wilma-användare byter sitt lösenord sparas lösenordet alltid i krypterat (hemligt) format i databasen.

Hur kan användaren själv säkerställa sin datasäkerhet?

Användaren ansvarar för att inga utomstående får tillgång till hans/hennes användarnamn och lösenord till Wilma. Skriv alltså inte ner dessa uppgifter på papper så att de kan råka i utomståendes händer.

Användaren ska också se till att hans/hennes Wilma-lösenord är tillräckligt svårt. Du kan läsa mer (på finska) om hur du konstruerar ett bra lösenord på Kommunikationsverkets webbsidor.

Då användaren loggar in i Wilma ser han/hon när en inloggning med hans/hennes användarnamn senast har skett, vilket kan hjälpa användaren att upptäcka eventuellt obehörigt bruk.

Om olyckan ändå skulle vara framme ...

Om du misstänker att någon utomstående har fått tag på dina Wilma-lösen och loggat in i Wilma med dem ska du genast kontakta Wilmas administratör (den person som har rätt att använda Wilmas underhållsfunktioner).

Uppgifter om kommunens/läroanstaltens Wilma-användning sparas i en loggfil. Med hjälp av filen är det möjligt för StarSoft att utreda eventuella misstankar om obehörigt bruk.